PONÚKANÉ SLUŽBY

a) Komplexná projektová dokumentácia statiky:

  • betónových konštrukcií,
  • oceľových konštrukcií,
  • drevených konštrukcií,
  • murovaných konštrukcií,
  • spriahnutých konštrukcií,
  • geotechnických konštrukcií (zakladania)

Vypracovaná v stupňoch:
DÚR   – dokumentácia pre územné rozhodnutie,
DSP   – dokumentácia pre stavebné povolenie,
RPD   – realizačná projektová dokumentácia.

b) Statické posudky, výpočty, analýzy

  • statická a dynamická analýza stavebnej konštrukcie,
  • statické posúdenie existujúcich nosných konštrukcií,
  • účinky deformačného zaťaženia (nerovnomerný pokles podpôr),
  • účinky teploty

Vybrané realizačné výkresy k náhľadu: