PONÚKANÉ SLUŽBY

a) Komplexná projektová dokumentácia statiky:

betónových konštrukcií,
→  oceľových konštrukcií,
→  drevených konštrukcií,
→  murovaných konštrukcií,
→  spriahnutých konštrukcií,
→  geotechnických konštrukcií (zakladania),

Vypracovaná v stupňoch:
DÚR   – dokumentácia pre územné rozhodnutie,
DSP   – dokumentácia pre stavebné povolenie,
RPD   – realizačná projektová dokumentácia.

b) Statické posudky, výpočty, analýzy

statická a dynamická analýza stavebnej konštrukcie,
→  účinky deformačného zaťaženia (nerovnomerný pokles podpôr),
→  účinky teploty.

Vzorové výkresy: