Podzemný zakladač – ul. Vlčkova (Bratislava)

Generálny projektant: Ing. arch. Martin Mitske
Projektant statiky: Ing. Peter Pollák, PhD.
Stupeň dokumentácie: realizačný projekt
Miesto stavby: ul. Vlčkova 14, Bratislava

Charakteristika objektu

Projekt rieši návrh a posúdenie železobetónovej podzemnej konštrukcie (vane) zakladača pre parkovanie 3 osobných automobilov. Do vnútra vane je osadená oceľová zdvíhacia plošina s strojným vybavením. Vaňa je priečne rozdelená železobetónovou stenou hrúbky 200 mm na dva celky – hlavná časť pre zakladač a revízna, resp. montážna šachta. Súčasťou projektu je návrh oporného múra na hranici pozemku medzi podzemným zakladačom a existujúcim obytným objektom.
Objekt je riešený ako železobetónová otvorená vaňa nad hladinou podzemnej vody. Geologickú skladbu podložia predstavuje 1,5 m hrubá ílovitého piesku pevnej konzistencie, pod ktorou sa nachádza poloskalná hornina triedy R5 (paleozoikum). Kolmé steny výkopu zo strany priľahlej mestskej komunikácie a susedného pozemku sú riešené pomocou mikrozáporového paženia (VÚIS Bratislava). Základová doska má hrúbku 400 mm. Zvislé železobetónové steny majú celkovú výšku 6,05 m a hrúbku 250 mm.

Použité materiály

  • Konštrukčná oceľ triedy S 235
  • Betón triedy C30/37 – XC4, XF1 (Sk) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 podľa STN EN 206-1
  • Oceľ betonárska akosti B500 B – podľa STN EN 10027-1 (10 505 podľa STN 73 1201)
  • Krytie výstuže betónom 40 mm

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *