KONTAKT

Ing. Peter Pollák, PhD.
autorizovaný stavebný inžinier
pre statiku a dynamiku stavieb, e.č. 6615*I3
Račianska 153 (Reding Tower 2)
831 54  Bratislava – Rača
pollak.dubnica@gmail.com, peter@statika-pollak.sk
www.statika-pollak.sk