PARTNERI

statika.sk s.r.o.projekčná kancelária
Katedra geotechnikySlovenská technická univerzita v Bratislave
GEOCONSULT, spol. s r.o.projekčná kancelária
DOPRAVOPROJEKT, a.s.projekčná kancelária
APLAN, spol. s r.o.architektonická a projekčná kancelária
Ing. arch. Jaro Krobotautorizovaný architekt
MAKKI-architekt, s.r.o.architektonická kancelária
M&H project, s.r.o.projekčné a inžinierske služby v stavebníctve
ECB-PO-Projektprojekčná kancelária
Ing. arch. Róbert Bôžekarchitektonická kancelária
Studio Perspektiv CZinteriérové dizajnové štúdio
Prestige House, s.r.o.realizácia drevodomov
Ing. arch. Peter Višňovskýautorizovaný architekt
Ing. arch. Lukáš Petrušautorizovaný architekt
Ing. Stanislav Sýkoraautorizovaný stavebný inžinier
Ing. Ján Šelcautorizovaný stavebný inžinier
Ing. Jozef Havran, PhD.autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
Ing. Peter Kendický, PhD.autorizovaný stavebný inžnier pre statiku stavieb
Ing. arch. Peter Guraarchitekt