PARTNERI

statika.sk s.r.o. projekčná kancelária
Katedra geotechniky Slovenská technická univerzita v Bratislave
GEOCONSULT, spol. s r.o. projekčná kancelária
DOPRAVOPROJEKT, a.s. projekčná kancelária
APLAN, spol. s r.o. architektonická a projekčná kancelária
Ing. arch. Jaro Krobot autorizovaný architekt
MAKKI-architekt, s.r.o. architektonická kancelária
ECB-PO-Projekt projekčná kancelária
Ing. Stanislav Sýkora autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Ján Šelc autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Peter Kendický, PhD. autorizovaný stavebný inžnier pre statiku stavieb
Ing. arch. Peter Gura architekt