Oranžéria – Apartmány na ul. Fraňa Kráľa

Generálny projektant:                   P-T spol. s r.o.
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Tomáš Duba (DuPlan, spol. s r.o.)
Stupeň dokumentácie:                 projekt pre stavebné povolenie
Miesto stavby:                                ul. Fraňa Kráľa 8, 10, 14 ,Bratislava – Staré mesto


Charakteristika objektu

Projektovaný stavebný objekt D „oranžéria“ predstavuje dvojpodlažnú budovu pôdorysného tvaru „L“ s pôdorysnými rozmermi 27 x 15,5 m a výškou 7,6 m. Objekt sa nachádza na mieste bývalej nemocnice MV SR na ul. Fraňa Kráľa v Bratislave, mestská časť Staré mesto. Z pôvodných zvislých nosných konštrukcií objektu nemocnice sú zachované obvodové murované steny z plnej pálenej tehly v rámci budúcej administratívno-obytnej časti projektovaného objektu v úrovni 1. nadzemného podlažia. Ostatné pôvodné steny (vnútorné, steny v rámci haly oranžérie a všetky steny na 2. nadzemnom podlaží) a horizontálne nosné konštrukcie sú odstránené.

Zvislé nosné konštrukcie projektovaného objektu predstavujú:

 • Pôvodné murované obvodové steny v obytno-administratívnej časti objektu v úrovni 1. nadzemného podlažia.
 • Nové murované steny z muriva Porotherm Profi 30 na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi v úrovni 2. nadzemného podlažia.
 • Nová železobetónová stena hrúbky 250 mm na výšku 1. nadzemného podlažia.
 • Železobetónový stĺp ležiaci na výstupku železobetónovej steny, ktorý podopiera prievlak v úrovni strešnej dosky,
 • Sústava oceľových stĺpov (RHS 200x100x5) a pažníkov (SHS 60×5), ktoré tvoria zvislú podperu pre železobetónovú strešnú dosku D201 v rámci haly oranžérie.

Horizontálne nosné konštrukcie projektovaného objektu predstavujú:

 • Železobetónová doska nad 1. nadzemným podlažím (D101) hrúbky 250mm, ktorá je kvôli veľkému rozpätiu vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-120.
 • Železobetónová doska nad 2. nadzemným podlažím (strecha), ktorá je navrhovaná s dvoma hrúbkami:
  • doska D201 s hrúbkou 280 mm vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-160 nad halou oranžérie,
  • doska D202 s hrúbkou 250 mm vyľahčená prvkami Cobiax Slim-Line S-120 ako strecha nad administratívno-obytnou časťou objektu.
 • Železobetónový prievlak P201 s prierezom 0,3 x 0,6 m uložený na obvodovom murive a podopretý stĺpom – tvorí podperu železobetónovým doskám D201 a D202

Základové konštrukcie:

Základy sa zachovávajú pôvodné, so zosilnením v miestach s väčšou koncentráciou zaťaženia z hornej stavby. Úroveň základovej škáry obvodových múrov je na kóte -1,600. Pod novou železobetónovou stenou sa navrhuje nový vystužený základový pás šírky 1,6 m so základovou škárou na úrovni -2,000. Konštrukciu inštalačnej šachty predstavujú železobetónové steny a doska hrúbky 200 mm.