Rodinný dom Dlhé Diely II

Generálny projektant:                   APLAN, spol. s r.o.
Projektant statiky:                          Ing. Peter Pollák, PhD.
Zodp. projektant statiky:               Ing. Miroslav Dobrucký
Stupeň dokumentácie:                  realizačný projekt
Miesto stavby:                                Bratislava IV – Karlova Ves


Charakteristika objektu

Projekt rieši novostavbu rodinného dvojdomu v Bratislave, v mestskej časti Karlova Ves. Dvojdom je riešený ako murovaný, s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Obytná časť má pôdorysné rozmery 16,4 x 8,0 m, výška strechy nad terénom je 6,15 m. Súčasťou projektu je železobetónový suterénny vonkajší prístrešok, ktorý je riešený nezávisle od rodinného dvojdomu. Pôdorysné rozmery prístrešku sú približne 26,0 x 7,0 m.V rámci projektu sú riešené oporné železobetónové konštrukcie, ktoré zabezpečujú rozdielne výškové úrovne pozemku a okolitého terénu.

Použité materiály

  • Prostý betón základov a podkladný betón triedy C16/20 (XC0)
  • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) triedy C25/30
  • Betón vystužených konštrukcií (ŽB) v prostredí XC4, XF1 – C 30/37
  • Betonárska oceľ triedy B500 B
  • Šmykové lišty do stropných dosiek, resp. oporných múrov – Halfen Deha HDB
  • Stykovacie lišty vkladané do debnenia stien – Halfen Deha HBT
  • Murivo z pórobetónových tvárnic P4-500 pevnosti v tlaku 4,2 MPa
  • Malta pre tenké škáry pevnosti v tlaku 5,0 MPa